دانلود اپلیکیشن سمنانِ مَن


به اطلاع متقاضیان گرامی می رساند،جهت دریافت اینترنت اقتصادی شهروندی،عضویت در اپلیکیشن سمنانِ مَن الزامی می باشد.لذا از طریق اپلیکیشن مذکور می توانید نسبت به عضویت و خرید اینترنت شهروندی اقدام نمایید.
از طریق *لینک ورود به صفحه* یا اسکن کیوآرکد، اپلیکیشن سمنانِ مَن را دریافت نمایید.

تاریخ انتشار خبر: 1401/08/28


آسیاتک