اطلاعات متقاضی


در صورت بروز هرگونه مشکل در تایید فرم باید cache مرورگر خود را پاک کنید.


ورود به نقشه گوگل پیدا کردن موقعیت تجاری بر روی نقشه – راست کلیک بر روی موقعیت تجاری – در پنجره ای طول و عرض جغرافیایی آن نقطه نمایش داده می شود که مورد نظر ما می باشد.

تصاویر رزومه کاری، شناسنامه یا کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، سند مالکیت و اجاره نامه دفتر فروش، جواز کسب و تصویر دفتر یا فروشگاه در یک پوشه فشرده شده با پسوند zip و با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.