اطلاعات متقاضی


در صورت بروز هرگونه مشکل در تایید فرم باید cache مرورگر خود را پاک کنید.


ورود به نقشه گوگل پیدا کردن موقعیت تجاری بر روی نقشه – راست کلیک بر روی موقعیت تجاری – در پنجره ای طول و عرض جغرافیایی آن نقطه نمایش داده می شود که مورد نظر ما می باشد.

تصاویر رزومه کاری، اساسنامه شرکت/جواز کسب، آگهی تاسیس شرکت، روزنامه رسمی شرکت / مجوز تاسیس، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی ارزش افزوده، سند یا قولنامه محل دفتر فروش، شناسنامه یا کارت ملی صاحبان امضا شرکت و تصویر دفتر یا فروشگاه در یک پوشه فشرده شده با پسوند zip و با حجم حداکثر 20 مگ بارگذاری شود.