ارسال تصویر فیش واریزی اقساط

مشتریانی که تمایل به قسطی شدن مبلغ سرویس ها دارند می بایست با مراجعه به نمایندگی یک عدد چک معتبر بدون تاریخ تحویل نمایندگی نمایند و شرایط اقساط سرویس انتخابی و دفترچه اقساط را از نمایندگی دریافت نمایند.لازم به ذکر است اعتبار هر مشترک جهت خرید سرویس معادل نصف مبلغ چک ارائه شده می باشد.مشترکینی که سرویس های اقساطی دریافت نموده اند، می بایست راس تاریخ مقرر تا قبل از ساعت 14، تصویر فیش واریزی قسط را ارسال نمایند.شماره کارت معتبر جهت واریز اقساط به نام مهندس امین کاشفی 0023-0623-1411-6362 نزد بانک آینده می باشد.


receipt_long

ارسال فیش واریزی

در صورت بروز هرگونه مشکل در تایید فرم باید cache مرورگر خود را پاک کنید.


از فیش واریزی خود عکس گرفته و در این قسمت آپلود کنید.
پسوند فایل آپلود شده باید jpg ، jpeg یا png باشد و حجم فایل نیز حداکثر 10 مگابایت باشد.