آدرس دفتر مرکزی عاملیت:
دفتر شماره 1: سمنان، خیابان شهید رجایی، نبش رجایی7
دفتر شماره 2: سمنان، خیابان شهید رجایی، روبروی تامین اجتماعی، جنب مبل ولیعصر، عاملیت ثنایی
تلفن سراسری: 31044-023
واحد فروش: 31044-023 داخلی 1
تلفن مستقیم واحد فنی: 91010108-023
ساعت کاری شرکت: 9 الی 14 - 17 الی 21
آدرس کانال تلگرام: semnan_asiatech
آدرس صفحه اینستاگرام: asiatech.ir_semnan


contact_mail

ارتباط با ما


در صورت بروز هرگونه مشکل در تایید فرم باید cache مرورگر خود را پاک کنید.